Slide АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И
АКРЕДИТАЦИЈА НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Официјални информации за Covid-19 во Северна Македонија: koronavirus.gov.mk

АКАЗУМ

Добродојдовте на веб страницата на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи согласно Законот за здравствената заштита е основана во 2013 година, од страна на Владата на Република Северна Македонија како независен орган на државната управа, а со работа започна во јули 2014 година.

За нас

Основната дејност на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи се состои од вршење на стручни и развојни работи поврзани со постапката на акредитација и постојано унапредување на квалитет на здравствена заштита како што се: развивање на стандарди за акредитација, проценка на квалитетот на работење на здравствените установи (акредитација), издавање на сертификати на акредитирани здравствени установи и нивна евиденција.
Во своето работење, агенцијата клучниот фокус го насочува кон сестрано унапредување на квалитет и безбедност на пружање на здравствена заштита, со помош на претходно утврдени механизми за евалуација на квалитет и акредитација во здравството. Како клучен чинител во здравствениот систем, напорите на Агенцијата се постојано ориентирани кон промоција на димензијата на квалитет и акредитација со цел чекорење со постоечките современи трендови.

ПРИНЦИПИ

Работата на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи се заснова врз следните принципи:

1.

Потполна посветеност на потребите на пациентите и здравствениот систем

2.

Усогласеност со највисоките етички стандарди на транспарентност, почитување, интегритет, ефикасност и ефективност

3.

Стремеж за постојано подобрување на квалитетот и безбедноста на здравствената заштита, фокусирана на пациентот, неговото семејство и најблиското опкружување

4.

Постојано унапредување на знаењето и вештините на сите вработени

АКРЕДИТАЦИЈА

Вовед во акредитација

Вовед во акредитација

Информации потребни за акредитација на установата
Повеќе
Документи за Акредитација

Документи за Акредитација

Документи директно поврзани со акредитација на установата
Повеќе
Надворешни оценувачи

Надворешни оценувачи

Листа на надворешни оценувачи и дополнителни документи
Повеќе
Дополнителни документи

Дополнителни документи

Правилници, регистар на установи и стандарди
Повеќе

Контактирајте не

За да не контактирате, ве молиме користете ја контакт формата. Некој од нашите вработени ќе ве контактира наскоро. Ви благодариме!

    Политика на приватност

    Согласно Законот за заштита на лични податоци, Аказум Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице.

    Со почит,
    Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.