ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

За да ги превземете потребните документи, лоцирајте го бараниот документ и притиснете го копчето „Превземи“.
Правилник за начин на спроведување акредитација
Стандарди за акредитација на Здравствени Установи (болници)
Регистер на акредитирани установи