ДИРЕКТОР

Д-р Анте Попоски е искусен професионалец со повеќе од петнаесет години работен стаж на различни позиции во фармацевтскиот и здравствениот сектор.

Во 1999 година дипломира на Медицинскиот факултет во Скопје и се стекна со титулата Доктор на медицина. Низ долгогодишната кариера работи како менаџер и директор за продажба во повеќе меѓународни реномирани фармацевтски компании. Во 2007 година ги завршува магистерските студии на Бледската школа за менаџмент во Република Словенија со што станува Магистер по бизнис администрација. Од јуни 2011 година избран е за директор претставништвото на Новартис во Македонија, кое го раководи во тек на пет години. Од август 2017 година именуван е од Владата на Република Македонија за директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи. Неговиот главен професионален интерес е насочен кон истражување и апликација на системи и модели за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, дигиталното здравство, матернално и неонатално здравје како и трансформациски промени кои водат кон обезбедување на универзална здравствена заштита.

Се одликува со аналитички способности, структурираност во работењето и ефикасност во користењето на ресурсите. Поседува напредни комуникациски вештини и едуциран е за менаџирање на мали и големи тимови. Се одликува со разбирање на организацискиот менаџмент, менаџирање со квалитет и организациски ризици.

Покрај демонстрираниот професионален капацитет бил вклучен и во независни проекти, активности и членството во организации од различен карактер:

– IEDC Bled School of Management – Алумни клуб Македонија – Основач , Претседател (2012-2014)
– Rotary International Клуб – Скопје Запад; – Претседател за г. 2017-2018
– НВО “Борка” – Пациентска чадор асоцијација за заболени од малигни забoлувања
– НВО „НОРА„ – Пациентска асоцијација од областа на ревматологијата
– Про-боно менторски ангажман со професионалци почетници од областа на здравствениот сектор.

Член е на неколку професионални и административни тела во кои активно учествува: Бордот за изготвување национална дигитална стратегија за здравствениот сектор, Комитетот за здравствена заштита на мајки деца, Националниот комитет за управување со клинички водичи, Група за подобрување на квалитетот на перинаталниот транспорт.

Покрај академското образование, Д-р Попоски посетува сертифицирани школи и програми за дополнителна едукација, како што се:

– Унапредување на квалитетот на здравствените услуги ( Школа за јавно здравство, Универзитет Харвард, Бостон, САД; 2018)
– Finance and Financial Market Developments (IEDC – Блед, Словенија; 2016)
– Going To Market: More Choices, More Challenges in B2B and B2C (IEDC Блед,Словенија; 2016)
– Школа за инклузија и диверзитет (Novartis Academy, Виена, Австрија;2014)
– Менаџирање на промени (Adizes Management Institute Top Leaf Program, 2012, Скопје)
– M1 – Novartis Management Module One (Виена, Австрија, 2012)
– Талент Менаџмент: Привлекување и задржување на високо ефективни вработени (М6, Скопје, Македонија; 2010)
– Менаџмент во јавно здравствениот сектор (Министерство за здравство, програм наменет за менаџерите во институциите на Јавното здравство) Септември – Октомври 2008, Скопје)
– London School of Public Relations – Лондонска школа за односи со јавност), 2005, Скопје
– Школа за политика / Council of Europe (Скопје – Стразбур; 2005)
– Академија за млади менаџери ( Вевеј, Швајцарија; 2005)
– Проектен Менаџмент (Загреб, Хрватска; 2003)
– Школа за млади лидери / Фонд. Фридрих Еберт (Охрид; 1999)

Д-р Попоски има полно работно познавање од англиски, српски и хрватски јазик и елементарно познавање од албанскиот и бугарскиот јазик.