КОНТАКТ

Форма за контакт

  Политика на приватност

  Согласно Законот за заштита на лични податоци, Аказум Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице.

  Со почит,
  Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.

  Адреса

  Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8,

  Зграда на Македонска Радио Телевизија (13 кат)

  1000 Скопје

  Телефонски Број

  (02) 3120-545

  Лице за контакт

  Милена Цветановска

  E-mail

  milena.cvetanovska@zdravstvo.gov.mk

  Локација