КОНТАКТ

Форма за контакт

Политика на приватност

Согласно Законот за заштита на лични податоци, Аказум Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице.

Со почит,
Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.

Адреса

Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8,

Зграда на Македонска Радио Телевизија (13 кат)

1000 Скопје

Телефонски Број

(02) 3120-545

Лице за контакт

Милена Цветановска

E-mail

milena.cvetanovska@zdravstvo.gov.mk

Локација